יש אנשים שנולדו לכבוש את העיר.
יש אנשים שהם אלפא,
ויש מגדל שנוצר עבורם.
יש אנשים שנולדו לכבוש את העיר.
יש אנשים שהם אלפא,
ויש מגדל שנוצר עבורם.